Home: Hiwaar

Wijkbudgetten 2011 kies voor idee 2

Idee 2 | Culturele kiosk op Schoolplak
Een cultureel platform in de vorm van een kiosk op Schoolplak kan de identiteit van de verschillende gemeenschappen in 2060 versterken. De indieners van dit project waren ook de drijvende kracht achter de tentoonstelling Hiwaar. Op korte termijn worden culturele evenementen, campagnes en try-outs op Schoolplak georganiseerd. Op lange termijn zou de kiosk georganiseerd moeten worden met sponsoring. Budget | 5 000 euro.

lees de andere voorstellen via Noordlink

Ondersteuning door winkeliers van Schoolplak-Handelstraat-Diepestraat enkele voorbeelden

Culturele kiosk op de schoolplak: Idee2 voor de wijkbudgetten 2011

Het idee voor een culturele kiosk is ontstaan naar aanleiding van het RUP(Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Antwerpen-Noord). Wij, kunstenaars uit deze wijk die reeds het kunstproject Hiwaar organiseerden (zie: www.hiwaar.be ) vonden dat er een podium ontbrak voor het uitgebreide culturele aanbod van de bewoners van 2060.

We vinden dat de meest centrale plek, het Schoolplak gelegen bij de Handelsstraat zich optimaal leent voor deze functie.

Momenteel is het zo dat er twee pleinen zijn in 2060: het St.Jansplein en het de Coninckplein met een ruim cultureel aanbod en erg goed functioneren maar eigenlijk er niet in slagen de verschillende gemeenschappen voldoende te bereiken. Wat door ons nu wordt beoogd, is het Schoolplak te voorzien van een vast podium voor de diverse gemeenschappen en op deze wijze een grotere cohesie in de wijk te bereiken. De werking zal uiteindelijk kleinschaliger, intiemer zijn dan op de andere twee pleinen en directer aansluiten bij de belevingswereld van de 2060-bewoners.

Het project zal het plein meer tot leven brengen, een dialoog tot stand brengen tussen verschillende actoren en gemeenschappen en zo de identiteit van de wijk en haar bewoners uitstralen. Dit hele project wordt mede ondersteund door Centrum De Wijk en diverse organisaties in de omgeving van het Schoolplak.

Erik Van In, Wim Geeven, Han van der Ven

.